Hej Aktiva Seniorer!

Vårprogrammet 2019 är slut,

En lyckad Vårfest hölls på Gullmarstrand 29 maj.

Nu har vi även gjort turen med Windros. Den gick till Marstrand 12 juni.

Det blev en bra resa trots regn, men då var vi redan åter ombord

för en god lunch.

Så har vi några sommarutflykter planerade, se Dagboken.

Välkomna till Sommarens fortsatta aktiviteter!

 

 

 Annonser kommer också i LP, vi annonserar på fredagar och måndagar. 

 

Om Du har några vänner i din närhet som kan vara intresserade av att "prova på" Aktiva Seniorers verksamheter, bjud med dem och kontakta någon i styrelsen när vi träffas eller på telnr, som finns i Höst/Vår-programmen.

Nya medlemmar är mycket välkomna till våra möten, cirklar och resor, gäller särskilt

2019!

Styrelsen.