Vinter på  Västkusten

                                                                                                  

Hej Aktiva Seniorer!

Gott Nytt År, nu långt in i januari 2019. Vintern har vi (dess bättre) inte sett så 

mycket av än, det vi ser på skogspromenaderna liknar nog mest bilden ovan.

Vårens Program är nu utskickat. Alla program skickades som förr med posten,

då vi har för få e-mail adresser.

Vårprogrammet har månadsmöten, "aftnar", resor, cirklar mm. som framgår av

programmet nedan. OBS att månadsmötena i januari och april börjar kl 15, pga

efterföljande verksamhet i lokalen.

Välkomna till Vårens aktiviteter!

 

Se också Dagboken.

 

 Annonser kommer också i LP, vi annonserar på fredagar och måndagar. 

 

Om Du har några vänner i din närhet som kan vara intresserade av att "prova på" Aktiva Seniorers verksamheter, bjud med dem och kontakta någon i styrelsen när vi träffas eller på telnr, som finns i Höst/Vår-programmen.

Nya medlemmar är mycket välkomna till våra möten, cirklar och resor, gäller särskilt

2019!

Styrelsen.