I Dagboken vill vi ge löpande information om vad som händer i Föreningen.

Uppdatering 2020-01-09

Efter årsmötet 27 februari 2019 är vår styrelse som följer,

Ordf.                          Henni Olsson                 

Vordf.                        Inger Elfström             

Sekreterare                Leif Gullersby                        

Kassör                       Åke Sundberg

Styrelsemedlemmar  Ingrid Hall, Denny Mattsson, Kjell Folkesson

Suppleant                  Irene Klang

Ny i styrelsen är Irene Klang som ersätter Håkan Kihlen.

 

 

 

 

-I somras gjorde vi 2 "utflykter".

-Den första gick till Röe Gård 17 juli. Vi var ett entusiastiskt sällskap, som samåkte från ICA parkeringen kl 14.

-Den andra utflykten 14 augusti kl 15 blev "inomskärs", med besök på nyrenoverade "Havets Hus

Bistro & Café i Lysekil". Ett trivsamt ställe, men provisoriska trappor!

 

Vårens program 2020 är nu utskickat och återfinns ovan.

Annons kommer i LP.

 

 Väl mött på första månadsmötet 29 januari