I Dagboken vill vi ge löpande information om vad som händer i Föreningen

Uppdatering 2018-11-08

Efter februari årsmöte är vår styrelse för 2018 som följer,

Ordf.                          Henni Olsson                 

Vordf.                        Inger Elfström             

Sekreterare                Leif Gullersby                        

Kassör                       Åke Sundberg

Styrelsemedlemmar  Ingrid Hall, Denny Mattsson, Kjell Folkesson

Suppleant                  Håkan Kihlén

Vid årsmötet gavs ansvarsfrihet för styrelsen för 2017, årsavgiften beslutades oförändrat till 200 kronor för år 2019.

 

Höstens tredje månadsmöte hölls 7 november. Ordförande Henni hälsade välkommen och information gavs om kommande verksamheter.

 

Därefter informerade Christina Gustafson från kommunstyrelsen om kommunens planer och aktiviteter.

1. Utvecklingen i Lysekil i stort positiv. Kommunens skuld har på 5 år minskat från 244 mkr till 87 mkr, vilket ger en viss frihet. Kommunens verksamheter är i balans, med undantag av socialnämnden, som har ekonomi/personal-problem.                                                                          Lysekil blir alltmer ett maritimt utbildnings-center, Havets Hus växer och forskningsfartyget Svea har fått sin hamn i Lysekil.

2, Inom äldreomsorgen finns 4 särskilda boende, med dygnet runt personal, inom kommunen och ett nytt boende med 80 platser byggs i     Fiskebäck.                                                                                                                                                                                            

Trygghetsboende för "piggare" äldre finns på Slättegården och Skaftö.

3. Skolan fungerar väl i Lysekil från förskolan till gymnasiet, men ett visst frånvaro problem finns i grundskolan. I ett nationellt prov har Lysekil placerat sig som 26a bland landets 290 kommuner, inte illa!  Lärarrekryteringen är svår, liksom i övriga landet.

Under genomgången ställdes många frågor och gavs många svar.

Den 16 november kl 18 är det vinprovning på restaurang Rosvik, röda viner 3 sorter. Anmälan till restaurangen senast 14 november.

Den 5 december kl 18 firar vi "Förjulafton" också på restaurang Rosvik. Mer information kommer.                

Välkomna!

Höstprogrammet 2018 i sin helhet återfinns ovan.