I Dagboken vill vi ge löpande information om vad som händer i Föreningen.

Uppdatering 2019-03-18

Efter årsmötet 27 februari 2019 är vår styrelse som följer,

Ordf.                          Henni Olsson                 

Vordf.                        Inger Elfström             

Sekreterare                Leif Gullersby                        

Kassör                       Åke Sundberg

Styrelsemedlemmar  Ingrid Hall, Denny Mattsson, Kjell Folkesson

Suppleant                  Irene Klang

Ny i styrelsen är Irene Klang som ersätter Håkan Kihlen.

 

Vårens första månadsmöte hölls den 23 januari, som vanligt i Folkets Hus.

Ordf. Hennie Olsson hälsade välkommen, sen informerades om vårens program cirklar och resor, se även vårprogrammet ovan.

.För musikunderhållningen som följde svarade Dragsmarks Drängar.

 

Ett välbesatt Årsmöte hölls den 27 februari. Styrelsens sammansättning efter årsmötet framgår ovan.

Vid årsmötet gavs ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018, årsavgiften beslutades oförändrat till 200 kronor för år 2020.

Revisorerna omvaldes, däremot fanns inga kandidater till valberedningen. Att få fram en valberedning remitterades till styrelsen.

 

Efter årsmötet berättade naturfotografen Patrik Eld och visade bilder av fåglar, djur och natur i Bohuslän, Skåne, Gotland, Norge och i havet.

Bilderna var fascinerande med sin fina upplösning och detaljrikedom.

Förutom macka serverades tårta dagen till ära, Tackar, en tårta blev också sista priset i Åkes lotteri.

 

Vinprovningen på Restaurang Rosvik avhölls den 13 mars kl 18, tema vitt vin. Provningen utföll väl och till deltagarnas belåtenhet.

 

Nästa Månadsmöte är den 27 mars kl 16 då ges information om kommande aktiviteter. Därefter underhåller "Refräng & Co" med låtar du minns.

 Sedan serveras sedvanligt kaffe och med goda vinstchanser i Åkes lotteri.

 

Enligt reseguiden Alv Jensen är 40 anmälda till Fredriksstadsresan 25 april, så den blir av och priset håller.

 

Välkomna!