I Dagboken vill vi ge löpande information om vad som händer i Föreningen

Uppdatering 2018-09-12

Efter februari årsmöte är vår styrelse för 2018 som följer,

Ordf.                          Henni Olsson                 

Vordf.                        Inger Elfström             

Sekreterare                Leif Gullersby                        

Kassör                       Åke Sundberg

Styrelsemedlemmar  Ingrid Hall, Denny Mattsson, Kjell Folkesson

Suppleant                  Håkan Kihlén

Vid årsmötet gavs ansvarsfrihet för styrelsen för 2017, årsavgiften beslutades oförändrat till 200 kronor för år 2019.

 

  • Sommarutflykterna i egna bilar till Röe Gård och till Stallgården med restaurang, café och 2 Fröknar vid Rotviksbro har genomförts till deltagarnas uppskattning.
  • Resan på Göta Kanal ägde rum 4 september. Vädret var strålande och Västergötland vackert i begynnande höstfärger. Kanalturen gick frånKarlsborg till sjön Viken och åter. På turen slussades först 4 meter ner och på återvägen 4 meter upp. Deltagarna som fyllde en buss var mycket nöjda med dagen.
  • Höstens första månadsmöte hölls 12 september. Dagen gynnades av sol, om än blåsigt och mötet var glädjande välbesökt. Efter information om Julmarknadsresa till Rostock 25 november och cirkelstart "Kvinnohistoria"19 och "Fenomen & Händelser" 20 september, var det tid för dagens gäst Hans Sanne.
  • Hans berättade med inlevelse om nästan 50 år som polis, varav 22 som mc-polis och 7 år som polis i Lysekil. Mycket roligt och mycket dramatiskt hade hänt under åren.
  • En gullig historia var när han som polis besökte en förskola med full mundering, bälte och pistol och en 6-årig pojke pekade på pistolen och frågade om han hade papper på pistolen. Hans frågade menar du licens? Ja sa pojken och fortsatte, min pappa har två pistoler men bara papper på en. Det lär inte ha blivit några efterräkningar.
  • Hans avtackades med lång applåd och en lång påse från Ordföranden.Varefter Åke sålde lotter och vi andra drack kaffe.Tack Åke och alla för kaffe och mackor!
  • Höstprogrammet 2018 återfinns ovan.

 Vi ser fram mot att träffas på 10e oktober månadsmötet, då vi återser Lars-Eric Frendberg, ha det bra!