Bli medlem i Aktiva Seniorer Lysekil

Medlemsavgiften är 200 kr per person och kalenderår. Bli medlem genom att kontakta någon i styrelsen.

Avgiften betalas senast 28/2 till kassören eller sätts in på plusgiro 44 01 47-7 (ange avsändarens namn).

Kontaktperson: Åke Sundberg  0705590632

För snabbare information, anmäl gärna din e-postadress till någon i styrelsen!

Medlemsförmåner – se förbundets hemsida!