Välkommen till Aktiva Seniorer Lysekil

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det omkring 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Social gemenskap – Friluftsaktiviteter – Resor och studiebesök – Kultur, musik, konst och litteratur

Välkommen in i gemenskapen!!

                                                                                                  

Hej Aktiva Seniorer!

Höstens aktiviteter är nu i full gång. Hoppas vi ses på våra månadsmöten och andra träffar.

 Vår webbmaster mm Kjell Folkesson gick tyvärr bort 27 mars 2020.
Om någon vill ta över den här hemsidan, så kontakta Leif Gullersby.

 

  Annonser kommer också i LP. 

 

Om Du har några vänner i din närhet som kan vara intresserade av att ”prova på” Aktiva Seniorers verksamheter, bjud med dem och kontakta någon i styrelsen när vi träffas eller på telnr, som finns i Höst/Vår-programmen.

Nya medlemmar är mycket välkomna till våra möten, cirklar och resor, så fort vi kan komma igång igen.

Styrelsen.