Välkommen till Aktiva Seniorer (Lysekil)

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det omkring 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang. Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

Social gemenskap – Friluftsaktiviteter – Resor och studiebesök – Kultur, musik, konst och litteratur

Välkommen in i gemenskapen!!

                                                                                                  

Hej Aktiva Seniorer!

Vid föreningens årsmöte 15 februari 2023 beslöts att lägga ner verksamheten i Aktiva Seniorer Lysekil .
Anledningen var att de tunga posterna i styrelsen var obesatta och medlemsantalet sjunkit för mycket.

Föreningens kvarstående medel finns hos förbundet, reserverade i 5 år för ev. nystart av föreningen Aktiva Seniorer Lysekil . Protokollen från verksamheten finns arkiverade hos Iréne Klang, tel: 0730767118.

 ”Styrelsen.