I Dagboken vill vi ge löpande information om vad som händer i Föreningen

 Uppdatering 2018-02-28

Efter dagens årsmöte är vår styrelse för 2018 som följer,

Ordf.                          Henni Olsson                 

Vordf.                        Inger Elfström             

Sekreterare                Leif Gullersby                        

Kassör                       Åke Sundberg

Styrelsemedlemmar  Ingrid Hall, Denny Mattsson, Kjell Folkesson

Suppleant                  Håkan Kihlén

 

Vid årsmötet gavs ansvarsfrihet för styrelsen för 2017, årsavgiften beslutades oförändrat till 200 kronor för år 2019.

 

Vintern och våren 2018 är definitivt här!

-Vårens program är utskickat och finns även här på Hemsidan.

 

-Upptaktsmötet 2018 med Information hölls 24 januari, som vanligt i Folkets Hus.

Information gavs om kommande cirkelstarter och planerade resor. Bokcirkeln börjar 31 januari kl 15,

Fenomen & Händelser 1 februari kl 11 och den nya Canasta cirkeln den 30 januari kl 11. Alla i vår lokal i Folkets Hus.

Kvällens underhållare var historikern Håkan Kumler som i ord och bild berättade om en flodresa han gjort från Moskva

till Kaspiska Havet.

 

-Årets årsmöte hölls 28 februari med styrelseval, valda för 2018 framgår ovan.

En halkolycka hindrade tyvärr vår underhållare Lars-Erik Frendberg att komma till vårt årsmöte,

han rekommenderade David Carbe som ”fullgod ersättare”.

David Carbe, en ung en svensk musiker, pianist och sångare som gästat Robert Wells konserter

bland annat på sommarturnén Rhapsody in Rock och medverkar som kapellmästare i TV4 Bingo Lotto.

David vare en fantastisk pianist och underhållare, med repertoar bla. från Chopin, Charlie Norman och Elton John.

Hans musikaliska bredd var sån att man önskat man hade haft barn och barnbarn med sig.

Mötet avslutades med kaffe och lotteri, David fick en chokladask med sig.

 

-Nästa månadsmöte blir 26 mars, då Terje Fred kommer och berättar från sitt innehållsrika liv som reporter och nutidshistoriker.

Välkomna.

 

-Vi annonserar som ni kanske sett i Lysekils Posten enbart på fredag och måndag.