I Dagboken vill vi ge löpande information om vad som händer i Föreningen

 Uppdatering 2018-01-09

Styrelsen fram till årsmötet-18 är,

Ordf.                          Henni Olsson                 

Vordf.                        Kjell Folkesson                     

Sekreterare                Leif Gullersby                        

Kassör                       Åke Sundberg

Styrelsemedlemmar  Inger Elvström, Ingrid Hall, Denny Mattsson

Suppleant                  Håkan Kihlén

 

Den 15 februari-17 var det Årsmöte.

Årsmötet resulterade i ansvarsfrihet för styrelsen för 2016 och en höjning av årsavgiften från 150 till 200 kronor

för år 2018.

Styrelsen fram till årsmötet 28 februari 2018 är som framgår ovan.

 

Vintern och våren 2018 är definitivt här!

-Höstens program är avslutat och Vårens program är utskickat och finns nu även här på Hemsidan.

Upptaktsmötet 2018 är 24 januari med en "Volgaresa från Moskva till Kaspiska havet".

Årsmötet 28 februari med styrelseval (föryngring?) och mycket populärt återbesök av Lars-Eric Frendberg.

-Vi kommer från 2018 att annonsera i Lysekils Posten enbart på fredag och måndag, som vi hoppas "kostnadseffektivt".

Vi ses!